1. علیرضا ذبیحی خرق , آذر کفاش پور , محمدمهدی فراحی , فریبرز رحیم نیا , کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی براساس آن , پژوهش های مدیریت عمومی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۸۹-۱۱۶
 2. احمد توکلی , آذر کفاش پور , حسین نیکو , بررسی تأثیر کیفیت خدمات درک‌شده بر وفاداری مشتری به واسطه‌ی تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گر هزینه ها‌ی جابجایی (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در مشهد) , پژوهش های مدیریت راهبردی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۱۸۵-۲۰۷
 3. آذر کفاش پور , امیر شجاعیان , سیدمحسن علاقه بندی حسینی طوسی , بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتارهای شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی رضایت شغلی , پژوهش پرستاری ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۲۳-۳۰
 4. آذر کفاش پور , سیدفاطمه قاسمپورگنجی , وحید بابازاده سرخان , تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش های شغلی با تاکید بر ارزش های کاری (مورد مطالعه: کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد) , مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۳۶-۴۷
 5. یاسر صفار , سیدمرتضی عظیم زاده , آذر کفاش پور , تحلیل عوامل موثر در شکل دهی تصویر برند ورزشکاران حرفه ای , مدیریت و توسعه ورزش , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۸۵-۱۰۳
 6. آذر کفاش پور , سیدفاطمه قاسمپورگنجی , بررسی تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش های شغلی کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد: تاکید بر نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده , زن و جامعه - جامعه شناسی زنان , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۱-۱۸
 7. آذر کفاش پور , ندا شکوری , بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی در شرکت برق منطقه ای خراسان , رسالت مدیریت دولتی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۶۳-۷۲
 8. علیرضا رجبی پور میبدی , سعید مرتضوی , آذر کفاش پور , محمد لگزیان , شناخت محتوای انواع قراردادهای روان شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌ها , تحقیقات بازاریابی نوین , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۸۷-۱۰۸
 9. آذر کفاش پور , ندا شکوری , شناخت وضعیت موجود منابع انسانی با تأکید بر الزامات توانمندسازی روانشناختی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی (مطالعه موردی:کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خراسان) , رسالت مدیریت دولتی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۷-۳۱
 10. محمد لگزیان , آذر کفاش پور , یزدان منصوریان , محسن فرهادی نژاد , راهبردهای مدیریت اثربخش برای مدیران تازه کار در سازمان های دولتی ایران , چشم انداز مدیریت دولتی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۸۳-۱۰۲
 11. آذر کفاش پور , احمد اله یاری بوزنجانی , موسی ایزدی , اثر حمایتی دانشی ادراک شده سازمانی توسط پرستاران بر تسهیم دانش حرفه ای آنان ( مطالعه موردی) , مدیریت پرستاری , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۴۹-۵۹
 12. آذر کفاش پور , عطا الله هرندی , سیده زهرا فاطمی , نقش ارزش برند مبتنی بر مشتری در تاثیر تبلیغات بر پاسخ مصرف کننده , کاوش های مدیریت بازرگانی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۳۷-۱۴۸
 13. محسن فرهادی نژاد , محمد لگزیان , آذر کفاش پور , یزدان منصوریان , مدیریت دولتی اثربخش در سازمان‌های ایرانی؛ نظریه‌پردازی داده‌بنیاد , مدیریت سازمان های دولتی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۵۵-۷۰
 14. مجتبی پورسلیمی , آذر کفاش پور , سیده صنم حسینی , بررسی تأثیر فروش گرایی و تخصص نیروی فروش بر عملکرد نیروی فروش با توجه به نقش واسط اعتماد مشتری (مطالعه موردی: نمایندگی های فروش خودروهای وارداتی در سطح شهر مشهد) , تحقیقات بازاریابی نوین , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۵۵-۷۴
 15. فریبرز رحیم نیا , آذر کفاش پور , شیرین فیض محمدی , بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بروفاداری مشتری بواسطه هویت یابی مشتری با برند (مشتریان نمایندگیهای تویوتا) , تحقیقات بازاریابی نوین , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۱-۱۶
 16. سیده نیره مصلحی , آذر کفاش پور , زهرا ناجی عظیمی , استفاده از مدل LRFM برای بخش بندی مشتریان براساس ارزش چرخه عمر آنها , پژوهش های مدیریت عمومی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۱۱۹-۱۴۰
 17. آذر کفاش پور , سیدمحمدرضا حسینی , زهرا ساقی , ابوالفضل صفائی موحد , حسین فارسی زاده , بررسی نقش واسط تفاهم بر رابطه بین کیفیت خدمات و اعتماد مسافران فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد , تحقیقات بازاریابی نوین , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۸۳-۲۰۶
 18. مصطفی مهرافروز , سعید مرتضوی , آذر کفاش پور , نقش تعدیل گری مهارت های فروش در تأثیر فروش گرایی و مشتری گرایی بر عملکرد نیروی فروش نمایندگی های شرکت بیمه , تحقیقات بازاریابی نوین , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۸۵-۱۰۶
 19. لیلا محمودی , سید علیرضا داودی , تورج صادقی , آذر کفاش پور , فاطمه یوسف زاده , موضع یابی استراتژیک برند بانک صادرات از دیدگاه مشتریان حقوقی- واحدهای تولیدی خراسان جنوبی , مدیریت بازاریابی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۶۷-۹۲
 20. فریبرز رحیم نیا , آذر کفاش پور , ملیحه پوررضا , جهت گیری استراتژیک و قابلیت های بازاریابی , مطالعات مدیریت راهبردی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۴۵-۱۶۶
 21. آذر کفاش پور , سعید مرتضوی , سمیرا پور , تاثیر قراردادهای روانشناختی بر اعتماد و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان قائم(عج) در شهر مشهد , بیمارستان , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۶۵-۷۳
 22. آذر کفاش پور , علی علیزاده زوارم , به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی FDAHP و تحلیل خوشه سلسله مراتبی HCA در مدل آر. اف. ام. RFM جهت تعیین ارزش دوره عمر مشتری , تحقیقات بازاریابی نوین , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۵۱-۶۸
 23. آذر کفاش پور , احمد توکلی , علی علیزاده زوارم , بخش بندی مشتریان بر اساس ارزش دوره عمر آنها با استفاده از داده کاوی بر مبنای مدل آر. اف. ام. RFM , پژوهش های مدیریت عمومی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۶۳-۸۴
 24. آذر کفاش پور , سعید مرتضوی , صادق حسنی مقدم , کاربرد فلسفه بازاریابی اجتماعی در تمایل به اهدای داوطلبانه خون با استفاده از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده , خون , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۲۷-۳۸
 25. آذر کفاش پور , فریبرز رحیم نیا , طاهره نبی زاده , ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی , تحقیقات بازاریابی نوین , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۷۹-۹۸
 26. آذر کفاش پور , محمد حسین دهنوی , تاثیر فرهنگ بر تجارت الکترونیک , پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۱۰-۱۲۸
 27. آذر کفاش پور , سید رضا نیاکان , شناخت عوامل موثر و تعیین کننده درون سازمانی برای ایجاد یک نام و نشان تجاری برند ارزشمند , کاوش های مدیریت بازرگانی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۹۷-۱۱۷
 28. سعید مرتضوی , آذر کفاش پور , افتخارافاق ارجمندی نژاد , بررسی نقش واسط عرق ملّی بر قصد خریدار نسبت به مصرف کالای وارداتی , پژوهشنامه مدیریت اجرایی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۱۰۹-۱۳۴
 29. آذر کفاش پور , احمد زنده دل , رزیتا خواجه ای , تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی به واسطة بازارمحوری , پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار-Journal of Economics and Business Research , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۷۳-۸۸
 30. آذر کفاش پور , مهدی نجفی سیاهرودی , تاثیر تحقیقات بازاریابی بر عملکرد از طریق فرهنگ بازارگرایی در آژانسهای مسافرتی شهر مشهد , پژوهش نامه مدیریت تحول , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۱۱۱-۱۳۲
 31. سعید مرتضوی , آذر کفاش پور , آرزو حبیبی راد , یاسر اسمان دره , بخش بندی بازار بانک های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان , دانش و توسعه , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۱۲۶-۱۶۱
 32. آذر کفاش پور , بررسی درجه بلوغ الکترونیک و رابطه آن با سطوح خدمات الکترونیک , پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۶۹-۸۷